Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Een e-sigaret is een herbruikbaar alternatief voor traditioneel roken.

108 Vragen Bekijk alle

The screen on my smoant charon 218 went really dim.

My screen went really dim to the point where I can hardly see it. Put new batteries in it (vtc5a) and nothing changed. Please help. Thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Go into the menu and turn up the brightness.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Jaime zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 459