Ga door naar hoofdinhoud
Vraag afgerond

Battery only charges to 80% and then charging stops-WHY?

My battery charges to about 80% and then does not charge any more. I have depleted the battery to reset the "meter" but it does not help.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Batteries do go bad and your issue sounds like that is the case...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,881