Ga door naar hoofdinhoud

The modern, current Toyota Tacoma - fully updated.

18 Vragen Bekijk alle

When theGas light comes on

How many miles do you have left when your gas lite comes on.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@cashil the light comes on with approximately 3 gallons left. Your mpg is depending on your engine, transmission and your driving habits. You should be getting anywhere between 15mpg to 22mpg which gives you 45 to 66 miles till empty once the light turns on.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lonnie Cashi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 68