Ga door naar hoofdinhoud

Alcatel's first smartphone built for the Straight Talk network, identified by model number A851L. Released in October 2013.

34 Vragen Bekijk alle

Why doesn't screen light up on incoming phone calls? Can't answer.

Can't answer incoming phone calls. Screen won't light-up. Model#À466BG.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

its ur sensor that has problem,just unscrew ur phone and clean d dust,reclip or resolder it too

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Stephen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 783