Skip to main content

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1397 Vragen Bekijk alle

iPhone 6 plus error 4014

i have a iphone 6 plus that apparently has already been tampering with the nand.

I have reset my phone error 40.

I removed nand and restored without and mistakenly 4014.

What could be this error? reprogramming nand solve?

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Block Image

I think you need the NAND chip to avoid iTunes restore errors.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

man_fry zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 5

Afgelopen 7 Dagen: 19

Afgelopen 30 Dagen: 84

Altijd: 2,313