Ga door naar hoofdinhoud

Bissell's Bolt ION 2-in-1 Cordless for large rooms or smaller areas with detachable, handheld vacuum. Model number: 1312.

6 Vragen Bekijk alle

Why does my vacuum have low suction?

My vacuum is not sucking all of the dirt.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Cause 1

Air Filter

The air filter traps particles as the air travels through the vacuum cleaner. If the filter is clogged, the vacuum cleaner will not have proper suction. If your vacuum filter is clogged, refer to your owner’s manual for cleaning instructions.

Cause 2

Exhaust Filter

The exhaust filter traps particles as the air travels through the vacuum cleaner. If the filter is clogged, the vacuum cleaner will not have proper suction. If your vacuum filter is clogged, refer to your owner’s manual for cleaning instructions.

Cause 3

Vacuum Hose

Remove the hose from the vacuum cleaner, stretch out the hose so that it is straight, shine a bright flashlight into one end of the hose, and look through the opposite end of the hose. If the flashlight beam is not visible from the other end of the vacuum hose, this indicates that the vacuum hose is clogged or obstructed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jasmine soria-gamino zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 2

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 32

Altijd: 3,717