Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy J1, released January 2015, model number SM-J100VPP/SM-J100H.

108 Vragen Bekijk alle

Keeps saying use samsung charger

Hi just wondering why my j1 2015 phone woant charge keeps saying only use samsung charger iam use 3 differnt ones and new battery ive clean usb port

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Chances are the charging port is damaged. Probably liquid damaged inside but you won't be able to see it from the outside.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Brenton Coy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 66