starts up ok then when the print head moves across then stops and grin

Print head moves across a couple of inches then the gears grind

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe