Ga door naar hoofdinhoud

Google-branded tablet with a 7" screen. The device needs only prying tools and screwdrivers to fix. Model number: ME370T.

150 Vragen Bekijk alle

nexus 7 won't power up backlight flashing

charging issue, won't power up, backlight flashing

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you tried another charger

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Eric Hardee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 823