Ga door naar hoofdinhoud

The second iteration of Samsung Galaxy Tab tablet computers with a 7.0 inch screen.

145 Vragen Bekijk alle

Why wont my Samsung Galaxy Tab 2 7.0 switch on

My Samsung Tab 2 is charging but it will not switch on.. only battery shows..

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

MacBook-reparatiesets voor batterijen

Vanaf $69.99

Buy Now

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi!

You need to plug it in to a more powerful power supply. Something that can provide it with at least 2 Amps/ 5 Volts.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Dirk van der Walt zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 0

Afgelopen 30 Dagen: 0

Altijd: 37