Ga door naar hoofdinhoud

All phones say "check tel line",

How do I check the phone line? Frontier say no problem was found out side.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

It's quite likely that there is a faulty or loose cable or connection on the phone.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Een opmerking toevoegen

If the phone line runs through the router Make sure the phone is connected to the right port in the router.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

If your phone runs through your router, make sure the phone line is plugged into the right port.

door

Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Linda Weirman zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 4

Afgelopen 7 Dagen: 44

Afgelopen 30 Dagen: 198

Altijd: 3,818