Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Een e-sigaret is een herbruikbaar alternatief voor traditioneel roken.

108 Vragen Bekijk alle

The whole top part of my smok is turning but won't come off

My smok cube ultra, the whole top part is turning and won't come loose

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

either the screw threads are quite dense and hence taking a long time to turn or you can try pulling it hard but of course not too hard. would also recommend looking at the e-cig cleaning guide, i hope that helps.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Martin zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 78