Ga door naar hoofdinhoud

Alcatel's first smartphone built for the Straight Talk network, identified by model number A851L. Released in October 2013.

34 Vragen Bekijk alle

Can not download error 492

Error 492 will not allow anything to download. What is this and how do I correct it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

dnellis_1st this could be caused by a few things like

  • Cache problem.
  • Problem with the App itself
  • SD card Problem.
  • Play store account problem.

Check on here for a possible fix.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

dnellis_1st zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 12

Altijd: 592