Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for Casio electronic keyboards.

52 Vragen Bekijk alle

Why are certain keys not sounding?

Why are certain keys not sounding?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

@gcgrattan could be membrane issue, a key issue and many more things. You do want to tell us what Casio model your keyboard is so we can at least try to give you more information.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Glenn Grattan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 546