How do I bend back my MacBook 12"

My 12" MacBook is bent, how do I bend it back to shape.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Can you take some pics so we can see whats damaged here.

door

Voeg een opmerking toe