Ga door naar hoofdinhoud

D1760-2 DECT 6.0 Cordless Home phone with caller ID.

190 Vragen Bekijk alle

After hurricane Harvey won't work deregister mode

Deregister stuck won't register phon after hurricane Harvey

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

I assume it was wet? Let's crack it open and give it a good cleaning with a toothbrush and 91% isopropyl alcohol.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Melinda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 36