Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for Saturn's 2nd generation SC, SL, and SW.

19 Vragen Bekijk alle

Why dd my air conditioning quit working

my a/c unit has pressure and is not low on freon .the compressor was working and it was only blowing hot air

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

And the accumulator, evaporator and the condenser are ok ?

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Donna Henson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 41