My tab 3 10.1 keeps turning on after I turn it off

My tab 3 10.1 keeps turning ON after i turn it off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe