Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Model A1236 / 4 or 8 GB capacity

159 Vragen Bekijk alle

USB cable stuck in charger it is charging, just can;t unplug

I was recharging my iPod nano and now I cannot remove the USB cable from the ipod...it seems to be locked. Please help.

Thanks

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 2
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Err......you can visit the Apple Support and check the manual..."If your Dock connector is larger than the one shown, squeeze both sides of the connector while removing. "Quoted from Apple support,manual page.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

carolinasunbeam zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 7

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 713