Ga door naar hoofdinhoud

Black and silver single cup coffee maker with water reservoir on the left hand side. K40/K45.

94 Vragen Bekijk alle

Is not heating the water and is not brewing

Is not hearinh the water , and then I heard the coffee maker ready to start brewing but nothing come out

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

My elite won't heat the water, and pushes 32+ ounces of water through.

door

Voeg een opmerking toe

3 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

@chiquitabonita it is possible that it is clogged. Go ahead and try to clean it using this guide How to open and clean Keurig Coffee Maker Let us know what you find.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

My on- brewing light blinks a few seconds after being turned on. Then it goes off, never slipping down

to the heating nor the brewing light. I have the Mr. Coffee Kuerig BVMC KG28, One cupper.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

My Keurig coffee machine will not draw water into reservoir and will not heat up to brew

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chiquitabonita zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 8

Afgelopen 7 dagen: 68

Afgelopen 30 dagen: 232

Altijd: 19,886