Why is my phone blinking with no message

my phone is constantly blinking with no messages on either answering service

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe