Ga door naar hoofdinhoud

The PlayStation 3 (or commonly known as the PS3) is the third home computer entertainment system produced by Sony Computer Entertainment, and the successor to the PlayStation 2. It was released November 11, 2006

705 Vragen Bekijk alle

My PS3 not connecting with tv , The hdmi cable works on other TVs, bu

My PS3 not connecting with tv , The hdmi cable works on other TVs, but this TV does not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Have you tried using diffrent ports? Have you tried using an adaptor then plug that into your TV? Maybe one of the ports were fried.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Berti zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 279