Ga door naar hoofdinhoud

The Nokia Asha 201 is a Series 40 phone supporting dual-band GSM. Released in 2012.

12 Vragen Bekijk alle

My internet does not work when I click

When l click it does not work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

Commentaar:

What do you mean? When you click the internet browser button does it not work or does it loose connection constantly?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

The Nokia Asha 201 does not support Wi-FI.

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Emmanuel Paul zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 5

Altijd: 1,411