Ga door naar hoofdinhoud

The Minolta Maxxum STsi SLR is a film camera released in 1999. It features several automated and manual modes of operation.

3 Vragen Bekijk alle

Replacement rubber parts forMinolta FILM cameras

Are there rubber parts available for a Maxuum Minolta film camera circa 1980's? Is anyone making 3D printer replacement parts?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Here's a couple for 20 bucks you could savage for parts: http://www.ebay.com/itm/MINOLTA-MAXXUM-C...

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hans zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 130