Ga door naar hoofdinhoud

Identifiable by the model number S7562, the Galaxy S Duos is a dual sim card smartphone made by Samsung.

110 Vragen Bekijk alle

phone is not starting

my phone was switched off because of low battery. I also charged it but later its not getting on. It only shows the start up screen as Samsung. but then it doesn't go beyond that.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like you need a new battery! You can find them on Amazon: https://www.amazon.com/Battery-Samsung-E...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

maithili.patki zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 128