Change charger connecter working charging not increase

Charging connecter change working but charging not increase..

Then some time working some time not charging this problem see in 4 devices any idea please..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe