charging indicator light does not go on

my phone charging indicator light does not go on when charging

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe