Ga door naar hoofdinhoud

The twelfth and final generation of the Cadillac Eldorado was introduced in 1992 as a two-door coupé.

29 Vragen Bekijk alle

Won't start after wrecked

Won't start after wrecked 2001 Cadillac eldorado

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
2 opmerkingen

A little more information would be helpful . what part of the car was wrecked . how badly damaged was it

door

It was wrecked in the front the person rear ended someone

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

This is a little to extensive a question to ask on a forum. You need to have this looked at by a competent mechanic.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Melissa Cornsilk zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 65