register won't open when button is pressed

register drawer wont open when button is pressed..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe