Ga door naar hoofdinhoud

The fourth generation Volkswagen Jetta, also called the MK4 or the Bora, is Volkswagen's family sedan.

75 Vragen Bekijk alle

Trunk problems in 2000 vw jetta

My electric trunk does not open with the key.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Try putting oil on the key ad inserting it into the cylinder a few times . As the oil works its way in it should make the cylinder receptive to working again . If this brings no Joy you can replace the key and cylinder with new one from the manufacturer. You can get it at your local dealer . Hope this helps

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

John Bilderback zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 62