messages does not alert me.

My phone does not beep to alert me to new messages.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe