Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides for the CTK-501 Standard Keyboard made by Casio International in 1997.

4 Vragen Bekijk alle

casio ctk 501 no sound cmajor

I have casio ctk 501 no sound cmajor .i open it .but the contact in the pcb which color black dot line erased

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Vergel Ballesteros what exactly do you mean by that "but the contact in the pcb which color black dot line erased"

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Vergel Ballesteros if you cannot play C Major, you do want to check the keyboard contacts and the keyboard cables. Post a couple of good clear images with your question. Use this guide for that. I t will allow us to see what you see.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vergel Ballesteros zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 264