Ga door naar hoofdinhoud

D1760-2 DECT 6.0 Cordless Home phone with caller ID.

190 Vragen Bekijk alle

Phone Won't Do Anything

I misplaced my Uniden 6.0 cordless for a couple of days and now that it's back on charge it won't charge the phone won't turn on I get nothing. Do I need to reset handset or base or do I need to try another battery?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Battery maybe fully dry . need service technicians only start up again

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Patricia Wells zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 272