Ga door naar hoofdinhoud

The Motorola W755 has a vivid display, well-designed controls, and decent feature set.

3 Vragen Bekijk alle

Why cant caller hear me and I cant hear them

cant hear caller and they cant hear me

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

how do i fix this

cant hear caller and they cant hear me

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Restart the Phone. Try to speak with Speaker phone. If you are able to hear and if caller is unable to hear your voice,I think Speaker and receiver might damaged.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Connie Hueston zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 100