I think I broke the opener for the charger to go into

The opener to the charger and USB port won't close I think I broke it off

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

Hola tiene solucion hay que cambiar la tapa del pin de Carga.

Saludos Victor Hugo Bueno

door

Voeg een opmerking toe