Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4847 Vragen Bekijk alle

iPhone6 screen show orange and black etc

So my iphone6 screen show black and orange like when I watch youtube instead of red it orange and instead of instgram it a blue/orange any else color apps like twitter witch is blue it still blue.I checked invert color in setting but it off ,any help will be GREAT

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Een opmerking toevoegen

1 Antwoord

Night shift activated?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Een opmerking toevoegen

Voeg je antwoord toe

Milo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 Uren: 0

Afgelopen 7 Dagen: 3

Afgelopen 30 Dagen: 8

Altijd: 392