Why doesn't it pair to my iPhone 7

I can't get Jam Plus to pair with my iPhone 7

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

Users manual: Jam Plus

door

Are you only using one or two speakers?

door

Voeg een opmerking toe