Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Released on September 19, 2014, this 5.5" screen iPhone is the larger version of the iPhone 6.

1483 Vragen Bekijk alle

Screw stuck and close to striping

Any USEFUL advice to remove this screw without striping it

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch-kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

2 Antwoorden

Try your pentalobe screwdriver. Sometimes it gives enough grip to get it out.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

you can try with Same tool . but be

careful.......

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Patric zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 50