Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for the Samsung Galaxy J3 (2016) Duos. Model Number: SM-J320F/DS

20 Vragen Bekijk alle

I forgot my pattern paaasword

I forgot my pattern password and am locked out.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 7

2 opmerkingen:

I forgot my pattern password  smj100h

door

I forgot my password

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

1) Login to Google Device Manager at https://www.google.com/android/find

2) Find your phone

3) Set a new password.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Stephanie Stith zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 1,542