Keeps blinking "loading" and then "99"?

Sony DVD player will play for a few minutes and then stop and says 99?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

2 opmerkingen:

@rc3801 what model is your DVD player?

door

DVP - NS315 is the model number

door

Voeg een opmerking toe