My screen does not show information

My screen stays yellow but does not display any information.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe