Ga door naar hoofdinhoud

after entering password l/t goes blank and cannot do a thing

entering password and clicking enter m/c goes blank and locks

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hey

I asume you mean a toshiba satelite c40 ?

It is a windows 10 laptop?

Is there an erro on the screen? does it reboot after going "blank" ? and in lock you mean error : wrong pasword?

Try to start the laptop in safe mode , try to log on.

or try to reboot the laptop and do a system restore ( due to faults in OS ?)

to start up in safe mode: reboot the laptop and press esc or F12

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

Commentaar:

afteryoupress enterafter password screen goes blank and doesnt do anything .

and you cannot do anything

door

ok maybe a faulty OS , try to reboot in recovery mode and recover the last working windows.

Press F12 to get into recovery mode.

Good luck

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

geoffrums zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 43