Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and support for the Acer Aspire E15 laptop, released from Acer in 2015. Model number: E5-575-33BM.

82 Vragen Bekijk alle

usb recovery thunb not downloading all of it

my screen says no bootable device, im using a recoverey thumb and its not using all of it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1

1 Opmerking:

Have you configured your bios to boot from a usb?

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Ensure the drive is formatted correctly. If you are installing Windows you can use the Media Creation tool from Microsoft.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Larry Madrid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 137