The unit won't record, but microphone. ampifiier is working.

Doesn't respond to SD Cards.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe