Ga door naar hoofdinhoud

The Lenovo G570 is a 15-inch laptop announced in January 2011.

23 Vragen Bekijk alle

How do I rename drives

how do I rename drives

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Open "This PC" (or "My Computer" for older windows OSs)

Right Click on the drive you wish to rename

Click on "Rename"

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

http://ccm.net/faq/8333-windows-7-renami...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jarny718 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 55