My play button isn't working

I lost the remote and the play button on the DVD player isn't working at all.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe