I only getting half my keyboard on search bar

hi im suddenly only getting half a keybored

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe