Ga door naar hoofdinhoud

Root for HTC PG41200

I need a root for the htc PG41200 as soon as possible I'm trying to remove the activation but I need root and I cant find one

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

First you are to unlock your device bootloader from https://www.htcdev.com/bootloader after that you download the right custom recovery for your Phone from twrp.me(.img) and flash via fastboot via fastboot terminal.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Miz Mercado zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 110