Why is my interior side light by passenger door leaking

Passenger door roof interior light drips water when it rains. It is attached to the handgrip above the window.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe