The controls all broke when I didn't pack it in the regular bag.

The controls all broke when I didn't pack it in the regular bag. Are they fixable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

1 Opmerking:

How do you know they broke? What have you tried?

door

Voeg een opmerking toe